För en hållbar utveckling

Vår miljöpolicy

En bra miljö är viktigt för oss alla. Det är ett faktum som vi är väl medvetna om och det är även våra kunder. Vi eftersträvar därför att utveckla bolaget med detta i åtanke så att vi gör så lite negativ påverkan som möjligt.

I vår produktion har vi full kontroll på hela flödet och kan därför genomföra ändringar så att tillverkning effektiviserats och miljöåtgärder utvecklas. Vårt strömlinjeformade produktionsflöde är utformat för att minska spill, vilket både är lönsamt och bra för miljön. Det spill och skräp som blir över delas upp efter material varav en del kan återanvändas och annat återvinnas.

Vi har ett stort lagerutrymme som gör att vi kan beställa in stora volymer vid varje beställning och därmed minska antalet frakter. Det säkerhetsställer även att produkterna finns tillgängliga för produktionen så att vi snabbt kan få ut dina beställda varor.

Vi eftersträvar att minska användningen av skadliga kemikalier och ser samtidigt till att spillfärg och andra kemikalier överlämnas till återvinningen.